Bloemenveld update

27 oktober 2020 - 

Onderstaand bericht hebben we als update gestuurd in de wijk en de medezaaiers.

 1. Wie heeft het gezien deze zomer?
  Het mooie bloemenveld met hommelovergoten zonnebloemen, bijengevulde borage en de kevertjes op het kaasjeskruid, en de vele anderen› bloemen en insecten: bijen, vlinders, zweefvliegen, hommels en veel anderen gevleugelde en ongevleugelde insecten. Met hulp van een aantal enthousiaste Sidhadorpers en de gemeente is er begin mei 2 hectare veld ingezaaid met bijen-en insectenvriendelijke bloemenzaad tussen de Koepel en de Zaanstraat en bij de Larserdreef. Een geslaagd project die in het begin nog wel spannend was vanwege de aanhoudende droogte, maar na twee maanden geduld begon het veld langzaam te veranderen, bloemsoort voor bloemsoort kwamen ze en bloeiden ze op.
  Afgelopen week hebben we weer om de tafel gezeten met de gemeente om eventuele vervolgstappen voor het veld te bespreken. Tijdens het gesprek hebben ook zij meerdere keren laten vallen dat ze blij verrast waren, vanwege eerdere projecten de afgelopen jaren, waarbij het zaad niet op wilde komen. Dit jaar bleek een goed jaar voor alle bijen en insecten bloemenvelden en stroken in Lelystad waar hetzelfde zaadmengsel was gebruikt.
 2. Maar wat gaat er nu gebeuren? Blijft het veld?
  Ja, de velden blijven ook volgende jaar!
 3. In de lente van 2021 pas maaien en bewerken
  De bloemenvelden worden pas in het voorjaar van 2021 gemaaid en licht bewerkt. Dit, omdat ook zij zien dat het laten staan van biomassa ten goede komt van de algehele biodiversiteit. Zoals het zaad van de zonnebloemen worden gebruikt door de vogels in de koude winterdagen, en de steeltjes en het veld als onderkomen voor insecten die moet overwinteren. Dus we hebben 2 hectare veld voor overwintering voor een groot scala aan diersoorten!
 1. Zaaien in de lente van 2021
  We hebben al genoeg zaad voor volgend jaar, die we ook weer met een leuke groep bewoners willen zaaien, nadat het veld is bewerkt. We zullen dan weer op tijd een oproep plaatsen, zodat we weer met z’n allen het veld op kunnen gaan.
 1. Informatie bord
  Bij de Larserdreef komt een bord te staan met “Bloemen voor bijen” om bewustzijn te kweken bij passanten en om te laten zien dat de gemeente Lelystad bewoners meehelpen (“bewoners maken de buurt”) en een hart voor groen hebben.