De achtergrond achter het idee van een meerjarige bloemen/inheemse plantenweide met stukje voedselbos

5 maart 2020 - 

In 2017 lazen we het artikel “Zo gaan we de bijensterfte tegen” van de Correspondent1. Een indrukwekkend artikel die de actualiteit van de bijensterfte (nog steeds goed) omschrijft. In het artikel worden het groeiend tekort aan voedsel (te weinig bloemen/planten) en biodiversiteit (te weinig diversiteit van de planten die er wel zijn, monocultuur in de landbouw) als twee belangrijke hoofdoorzaken genoemd. In oktober 2017 werd hier nog een schepje bovenop gedaan door de resultaten van een Duits onderzoek dat aantoonde dat er in 27 jaar een vermindering is van meer dan 75% van de biomassa van vliegende insecten!2.

We hebben bijen, insecten en biodiversiteit nodig
In alle artikelen die deze problematiek benadrukken is te lezen dat 90% van de planten op aarde direct of indirect afhankelijk zijn van bestuiving via bestuivers zoals, bijen, vlinders en andere (vliegende) insecten. Zonder deze mooie bestuivers valt heel het ecosysteem uit elkaar, het ecosysteem waar wij ook deel van uitmaken.

Meehelpen aan een oplossing?
Een van de oplossingen is het vergroten van de biodiversiteit door het aanplanten van bijen- en insectvriendelijke bloemen, planten en bomen. Een oplossing waar iedereen op kleine of op grote schaal aan mee kan doen. In het klein kan je een deel van je tuin ervoor reserveren, een paar (gemeentelijke) tegels weghalen en beplanten, een boomspiegel inzaaien of bijvoorbeeld een openbaar stukje grond biodiverser maken. Afhankelijk van je persoonlijkheid kan je dit netjes of wild doen, de bijen en insecten maken daar niet veel onderscheid in. Voor het overwinteren is het dan wel fijn als dode plantjes blijven staan, zodat insecten tijdens de koudere winters kunnen huizen in de holle stengels en de onaangetaste grond.

Zaaien in het Sidhadorp
In de zoektocht naar grootschalige oplossingen waar we als ‘normaal’ burger aan mee kunnen doen werd geadviseerd om een idee neer te leggen bij de gemeente Lelystad tijdens “de motiemarkt”, een markt waar elke burger zijn idee ten goede van de gemeente kan presenteren. Mocht het idee in goede smaak vallen bij de raadsleden, dan nemen zij het mee naar de raad en gaan jouw idee verdedigen en zorgen dat je het begrootte budget toegewezen krijgt. Een goed advies is gebleken. We hadden ons direct aangemeld met “het voorstel om de bestaande bijenstrook (uit 2018, waar de gemeente ook mee heeft geholpen) op het manifestatieveld aan de rand van de Waterwijk uit te breiden als bijen- en insectenweide”. Het idee werd geaccepteerd en tijdens de Motiemarkt raadsvergadering waren bijna alle raadsleden “voor” en heeft het idee zijn budget toegewezen gekregen! In overleg met de gemeente is het idee zelfs uitgebreid naar het gebied tussen de Larserdreef en de Zaanstraat, waardoor het in totaal ruim 2 hectare grond is dat wordt ingezaaid met zaden ten goede van onze kleine vrienden.

[1] https://decorrespondent.nl/7000/zo-gaan-we-de-bijensterfte-tegen/533134756000-e9d2ae61
[2] http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809