Voorstel Motiemarkt

25 september 2019 - 

Hieronder is het voorstel te vinden die we tijdens de Motiemarkt 2019 hebben ingediend.

Download het document of lees hem hieronder:

Voorstel: De bijenstrook op het manifestatieveld van Waterwijk veranderen naar bijen-en insectenweide met voedselbos (1ha)

Het probleem: de bijen en insecten sterven uit
De aanleiding van dit voorstel is het artikel “Zo gaan we de bijensterfte tegen”[1] van de Correspondent, verschenen in 2017. Dit is een indrukwekkend artikel die de actualiteit van de bijensterfte (nog steeds goed) omschrijft. In het artikel worden het groeiend tekort aan voedsel (te weinig bloemen/planten) en biodiversiteit (te weinig diversiteit van de planten die er wel zijn, ook in de landbouw) als twee belangrijke hoofdoorzaken genoemd. In oktober 2017 werd hier nog een schepje bovenop gedaan door de resultaten van een Duits onderzoek dat aantoonde dat er in 27 jaar een vermindering is van meer dan 75% van de biomassa van vliegende insecten![2]

In de artikelen is te lezen dat 90% van de planten op aarde afhankelijk zijn van bestuiving via vliegende bestuivers zoals, bijen, vlinders en andere vliegende insecten. Zonder deze bestuivers valt heel het ecosysteem uit elkaar, het ecosysteem waar wij ook deel van uitmaken.

Meehelpen aan de oplossing
Een van de oplossingen is het vergroten van de biodiversiteit door het aanplanten van bijen- en insecten bloemen en planten. Een oplossing waar iedereen op kleine of op grote schaal aan mee kan doen.
Als gemeente kunnen we bijvoorbeeld meerdere bijen- en insectenweides en voedselbossen aanleggen die helpen dit probleem op te lossen.
Het voorstel is daarom om de bestaande bijenstrook (uit 2018, waar de gemeente ook mee heeft geholpen) op het manifestatieveld aan de rand van de Waterwijk uit te breiden als bijen- en insectenweide en voedselbos, waardoor het een klein bio-parkje wordt.
Eventueel kan er ook al gestart worden met  bijen-en insectenstroken langs de Oostranddreef.

Waarom een bijen- en insecten bloemenweide en voedselbos in Lelystad?

  • Verhoogde biodiversiteit. De verschillende bijen- en insecten-ondersteunende planten, bloemen en bomen vormen voeding & huizing voor insecten (en andere dieren). Het wordt een gebied dat biodivers is in flora, waardoor de biodiversiteit van de fauna automatisch zal komen. Door eco-eilanden als dit te creëren op verschillende plekken krijg je automatisch meer biodiversiteit, ook buiten deze “eilanden”.
  • Bewustwording en educatieve waarde. Door de verscheidenheid van leven zal het een uitstekende plek zijn voor educatieve momenten. D.m.v. het plaatsen van mooie informatieborden met leerzame feiten over de biodiversiteit worden mensen meer gewaar van het probleem. Doordat mensen bewuster worden en deze ook bewuster gaan handelen heb je automatisch een verbeterend effect op natuur en milieu.
  • Sociale waarde. Door het organiseren van plant- en zaaidagen hebben buurtgenoten een kans elkaar te ontmoeten. Door het plaatsen van enkele bankjes en een tafel kan het een plek worden om samen te komen.
  • Recreatieve waarde. Doordat er meer natuur komt, kleine “off-road” wandelpaadjes zijn, bankjes en tafeltjes komen en de bomen het geluid van de weg verminderen kan het een plek van ontspanning en recreatie worden.
  • Voorbeeld & inspiratieproject. Voor andere wijken en gemeentes kan een project als deze als voorbeeldproject fungeren. Kleinschalig heb ik gemerkt dat kleine projecten als deze binnen de wijk hoop en vertrouwen geven in de toekomst, mensen voelen zich betrokken en worden er gelukkig van. Door deze verhoging van kwaliteit leven in de wijk en in de stad is het een mooi project om te kopieren en te initieren op plekken waar dit nog niet aan de orde is.

Aanleg en beheer
Voor het aanleggen van de bloemenweides en een voedselbos zijn er verschillende opties. Het is een combinatie van grondbewerking, aangepast snoei- en maaibeleid en diverse biologische zaadmengsels en (jonge) bomen (hieronder enkele voorstellen*). Door het de eerste jaren goed en correct toe te passen en goed te observeren zal er na enkele jaren geen/weinig extra onderhoud nodig zijn, omdat het nieuwe ecosysteem zich heeft gegrondvest. Het is daarom belangrijk dat het beheer vanuit een biologische en “hands-off” oogpunt wordt bekeken, zodat er een natuurlijk evenwicht kan ontstaan.

De grondbewerking en het beheer kan gedaan worden door het groenbeheer van Lelystad (eventueel in samenwerking met buurtbewoners). Degenen die het onderhouden en beheren zijn op de hoogte van het onderhouden van een biologische en handsoff benadering van het ecosysteem. Eventueel worden hier groenbeheerders en buurtbewoners die gaan beheren voor opgeleid.

*Voorstellen voor bijen- en insecten bloemenweides met advies van de leverancier.

Tubinger mengsel (biologisch) van Bio-Ron
Een zaadmengsel dat bestaat uit 15 verschillende soorten bloemen[3], uitermate geschikt voor bijen en insecten. Onbespoten zaden, zodat je zeker weet dat de insecten niet vergiftigd worden.
Afhankelijk van hoeveel biomassa er nu op staat eerst maaien en afvoeren en vervolgens de toplaag frezen en inzaaien.
Hoeft dit jaar niet gemaaid te worden, dan kunnen de meeste planten zaad zetten voor volgend jaar.
Volgend voorjaar bekijken wat er opkomt / hoeveel concurrentie er dan is van grassen en wellicht andere planten die de bijen planten kunnen overwoekeren.
Als er veel gras staat hetzelfde recept nog eens herhalen of gewoon nog wat bij zaaien als er voldoende open ruimte hiervoor is.
Gaat e.e.a. overwoekeren dan begin mei 1 x maaien en dan weer met rust laten.
De bodem gesteldheid bepaald uiteindelijk hoe succesvol de verschillende zaden zullen zijn.
www.bio-ron.com

Aanbevolen dosering 20 kg / 25 kg per hectare.
Bij het zaaien op kleine oppervlakken de zaden wat ruimer doseren, 3 a 4 gram per m2

Cruydthoeck
(zie bijlagen voor specificaties over aanleg en beheer)
De gemiddelde zaaidichtheid is 1,5 gr/m2.
De prijs voor een kilo A6 akkerbloemenmengsel bedraagt € 89,99
De prijs voor een kilo vast bloemenmengsel (G2) bedraagt € 288.
De kosten van aanleg en beheer is voor ons moeilijk aan te geven. Hiervoor dient u bij de groenaannemer te zijn.
In de bijlage treft u meer (algemene) informatie betreffende de aanleg en het beheer van een meerjarige bloemenweide en de twee verschillende mengsels die geschikt zijn voor uw grondsoort.
Dit geeft u alvast een beeld van wat er zoal bij komt kijken. Dit zijn echter algemene beheersadviezen.
Indien nodig kunnen we in een verder stadium , voor de aanleg, langs komen voor advies en de situatie ter plaatse bekijken. Onze advieskosten bij langskomen bedragen € 85,- per uur. De aanleg en het beheer is vaak maatwerk en bepalen het succes van de ontwikkeling van de bloemenweide.
http://www.cruydthoeck.nl/

Honey Highway
Zij zijn gespecialiseerd in grote projecten in samenwerkig met overheidsinstanties en bedrijven.
Honey Highway projecten beginnen bij oppervlakten van 10.000 m2.
(zie bijlagen voor specificaties over aanleg en beheer)
http://www.honeyhighway.nl/

Voedselbossen
Enkele hulpvolle links voor het opzetten van een voedselbos:
https://www.voedselbosbouw.org/ (cursus, hulp en artikelen – met voorbeeld project in Zeewolde van 1,2ha)
https://www.voedselbos.eu/ (verkoop en uitleg)

Locatie
Hieronder een screenshot (afbeelding 1) van het manifestatieveld aan de Waterwijk met een omlijning (10.000m2) voor het voorstel van een voedselbos met bijen-en insecten bloemenweide.
Het tweede (afbeelding 2) en derde (afbeelding 3) screenshot zijn voorstellen voor bijen-en insecten bloemenweides.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

[1] https://decorrespondent.nl/7000/zo-gaan-we-de-bijensterfte-tegen/533134756000-e9d2ae61

[2] http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809

[3] *25% Phacelia, 20% boekweit, 5% gele mosterd, 13% alexandrijnse klaver, 5% koreander, 5% esparcete, 6% olretich, 7% kummel, 2% dille, 1% bernagie, 4% goudsbloem, 1% korenbloem, 2% bolderik, 2% venkel, 2% cultuurmalve.